MAGAZYN SZUM nr 35

Cena: 30 zł

Magazyn SZUM można zakupić osobiście w Gdańskiej Galerii Güntera Grassa (4G) przy ul. Szerokiej 37 lub w Gdańskiej Galerii Miejskiej 2 (GGM2) przy ul. Powroźniczej 13/15 w czasie trwania wystawy, lub zamówić mailowo: sklep@ggm.gda.pl.